Pædagogisk brug af testresultater og nationale test kræver styrkelse af læreres kompetencer

 
En samlet vurdering viser, at fordelene ved introduktion af formelle test ikke kan opvejes af de negative virkninger, som disse test har især for de svagere præsterende elevers vedkommende. De testdata, som testen genererer, kan virke ind på elevens fremtidige motivation og selvværd både positivt og negativt.
Det anbefales i undersøgelsen derfor at styrke lærernes kompetencer i udvikling, brug og analyse af pædagogiske test ved at inddrage fx respons- og/eller fejltypeanalyser af elevernes besvarelser i læreruddannelsen.
Læs mere om analysen www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=8658
Læs mere om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på www.dpu.dk/clearinghouse