Pædagogisk inspiration til erhvervsrettet voksenuddannelse

 

Et nyt inspirationshæfte, ”Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse” og en tilhørende ”Eksempelsamling” samler viden om, hvad der fremmer god voksenundervisning.

Den fremlagte viden er baseret på praktiske erfaringer, på forsøgs- og udviklingsarbejde og eksisterende forskning. Teksten er skrevet i en lettilgængelig og anvendelsesorienteret form og giver konkrete ideer til arbejde i praksis. I hæftet gives pædagogisk inspiration til at arbejde med forhold der fremmer den voksne deltagers motivation, bl.a. at kunne se nytten af det lærte, anerkendelse af realkompetence, og styrkelse af transfer mellem teori og praksis, deltageraktivitet, refleksion og et godt læringsmiljø. Betydning af at skabe sammenhæng mellem erhvervsrettet og almen voksenuddannelse specielt for kortuddannede voksne fremhæves.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling står bag materialet efter opdrag fra Undervisningsministeriet og det er udarbejdet af Bjarne Wahlgren fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling..

Læs inspirationshæftet

Læs eksempelsamling