Pedagogista inspiraatiota aikuisten ammattikoulutukseen

 

Mitkä tekijät edistävät hyvää aikuisopetusta? Tuore inspiraatiovihkonen ”Pedagogisia näkökulmia ammatilliseen aikuisopetukseen” ja sen liitteenä oleva esimerkkikokoelma kokoavat ja välittävät tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät hyvää aikuisopetusta. 

Vihkosten sisältö perustuu käytännön kokemuksiin, kokeilujen ja kehitystyön tuloksiin sekä tutkimustietoon. Teksti on kirjoitettu käyttäjälähtöisesti ja tarjoaa konkreettisia ideoita käytännön työhön. Vihkonen innostaa edistämään aikuisopetustyössä sellaisia tekijöitä, jotka parantavat aikuisopiskelijoiden motivaatiota. Näihin kuuluvat muun muassa opittujen asioiden hyödyllisyyden ymmärtäminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, teorian ja käytännön vuorovaikutuksen vahvistaminen, opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen, reflektointi ja hyvä oppimisympäristö. Vihkosessa korostetaan, että etenkin matalasti koulutettujen aikuisten kannalta on tärkeää tiivistää ammatillisen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen yhteyksiä.

Materiaalin on laatinut Bjarne Wahlgren Tanskan kansallisesta osaamisen kehittämiskeskuksesta (Nationalt Center for Kompetenceudvikling), ja toimeksiantajana sekä julkaisijana on Tanskan opetusministeriö. 

Linkki vihkoseen (tanskankielinen)

Linkki esimerkkikokoelmaan (tanskankielinen):