Pelkästään miehille suunnattu opisto aloittaa Helsingissä

 

Uusi opisto haluaa houkutella miehiä opintojen pariin tarjoamalla kursseja, joissa korostu-vat yhdessä toimiminen ja osallistuminen. Syksyn kurssitarjonnasta löytyy mm. kuorolau-lua, ruoanlaittoa ja vaellus- sekä vuolemiskursseja.

Suomessa noin 70 % vapaan sivistystyön opiskelijoista on naisia, mikä asettaa haasteita myös vastaperustetulle opistolle.

Lisätietoa: www.miessakit.fi/fi/miessakkiopisto