Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre?

 
IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen) har utvärderat Kompetensstegen, som var en treårig statlig satsning i syfte att stödja kvalitets- kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg av äldre. Resultatet visar att satsningen har haft positiv betydelse för personalens kunskaper och färdigheter i tre av sex studerade områden. Rapporten finns publicerad på Socialstyrelsens webb.
Läs mer...