Personligt engagemang viktigt för internationell verksamhet i landskapen

 

De viktigaste faktorerna som motiverar till internationell verksamhet är utveckling av utbildningen och främjande av internationell handel. Som hinder upplevs bristfälliga språkkunskaper och dåliga trafikförbindelser.
Strategisk planering på landskapsstyrelsenivån främjar internationaliseringen inom centrala verksamhetsfält i landskapen. Internationell verksamhet är dock i hög grad beroende av enskilda personers eget intresse och aktivititet.

Läs mera: PDF Sammanfattning på svenska, s. 46