Perustaito-opetus edelleen tarpeen työpaikoilla

 
Norjalaisaikuisista 430 000:lla on heikot luku- ja laskutaidot, ja 27 % aikuisväestöstä ei osaa käyttää tietokonetta. Tutkimusten mukaan monet näistä ihmisistä eivät itse koe tarvitsevansa perustaito-opetusta, ja he ovat syrjäytymisvaarassa työelämän muuttuessa. Vuoden 2009 valtionbudjetissa on myönnetty 27 miljoonaa kruunua käytettäväksi yhteistyöhankkeisiin, joilla parannetaan työntekijöiden perustaitoja. Määrärahoja hallinnoi Vox, joka on Norjan koulutus- ja tutkimusministeriön alainen aikuiskoulutusviranomainen.
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3088 
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674