Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

 

Määrärahojen turvin järjestetään aikuiskoulutusta, jolla kehitetään luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja, suullisia taitoja sekä tietotekniikkataitoja. Rahoitusta saavien yhdistysten määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta.

Rahoitusta hakeneiden listasta käy ilmi, että monet erityyppiset vapaaehtoisjärjestöt haluavat järjestää kursseja. Koulutusrahoitusta saaneiden joukossa on muun muassa kriisikeskuksia, humanitäärisiä järjestöjä, vapaaehtoistyön keskuksia, käsityöseuroja, vankiloita ja kirjastoja. Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat aikuiset, joilla on matala koulutustaso.­­­ ­ ­­– On myönteistä, että entistä useammat vapaaehtoisjärjestöt saavat mahdollisuuden antaa aikuisille sellaista osaamista, jota he tarvitsevat pystyäkseen osallistumaan työelämään ja yhteiskuntaan. Näin vapaaehtoissektori myötävaikuttaa merkittävästi työelämän muutoksiin, toteaa opetusministeri Torbjørn Røe Isaksen.

Lue lisää

Lähde: Kompetanse Norge