Perustaitokurssin pitkäaikaisvaikutukset myönteisiä

 

Uuden raportin mukaan Norjan postin työntekijöille järjestetystä perustaitokurssista on pitkällä aikavälillä saatu hyviä tuloksia. Kurssille osallistuneet arvioivat osaamisensa paremmaksi kaikkien perustaitojen osalta vielä vuoden kuluttua kurssin päättymisestä. 

Osallistujat myös käyttävät perustaitoja enemmän kuin ennen kurssia. He kirjoittavat enemmän sähköpostiviestejä ja käyttävät enemmän aikaa verkkolehtien ja nettisivujen lukemiseen. Osallistujien verkossa käyttämä aika lisääntyi kurssin lopussa, vuoden kuluttua kurssin päättymisestä se lisääntyy edelleen. Osallistujat kertovat myös olevansa entistä varmempia tietotekniikkaosaamisestaan, ja heidän itsevarmuutensa on ylipäätään kasvanut, raportissa kerrotaan.

Uutinen aiheesta Voxin sivuilla (norjaksi) 

Lataa raportti (norjaksi)