Peter Villads Vedel - Alfarådet

"Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

 

I en serie intervju presenteres her Peter Villads Vedel som sitter som leder i Alfarådet. Målgruppen til Alfarådet er voksne med et annet morsmål en de nordiske språkene, med liten eller ingen skolegang og med behov for undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Målgruppen er en liten men viktig del av voksenopplæringen for innvandrere i de nordiske landene. Undervisningen i grunnleggende ferdigheter, muntlig kompetanse i mål-språket, samt informasjon om arbeidsmarkedet, samhold og utdannelse er prioritert undervisning.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Det er blant dansklærerne og de som underviser i dansk som andrespråk for utlendinger, en stor etterspørsel etter kurs for lærere om undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Departementet gir tilskudd til lærernes etterutdanning, og dette temaet er blant de med høyest prioritet i etterutdanningen. Kursene bygger i stor grad på Alfarådets arbeid – ikke minst «Kompetensbeskrivningen av lärare», som Alfarådet har kommet bredt ut med. I de nordiske landene ser vi en voksende gruppe av flyktninger som har behov for opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, blant annet mange syriske flyktninger som må stifte bekjentskap med det latinske alfabetet.

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Alfarådet støtter utdanning og etterutdanning av lærere. Vi prioriterer å bygge videre på kompetansebeskrivelsen på spesielt to områder: Hverdags matematikk og IT-didaktikk. Dessuten vil vi prioritere å utvikle materialene på nett fordi det kan benyttes til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Første forsøk på et av prioriterings områdene blir en dokumentasjon av erfaringer med «IT-didaktikk», som lærerne kan finne tilgjengelig på nett. Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. Alfarådet prioriterer dessuten å opplyse myndigheter, utdannelsesinstitusjoner og faglige nettverk om sitt arbeid.

Du kjenner Alfarådets arbeid veldig bra, er det noe du ønsker at nettverket skal gjøre mer/mindre av framover?

Det er et sterkt politisk ønske om å hjelpe flyktningene ut i arbeid. Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene.

Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Vi planlegger en felles nordisk lærerkonferanse om alfabetiseringen i april 2017. Konferansen vil bli holdt i Helsingør i Danmark og nærmere informasjon om dette vil bli publisert på NVLs hjemmeside.