Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

 

Det är bakgrunden till Kårkulla samkommuns projekt ”Vuxenundervisning på svenska för personer med utvecklingsstörning/ funktionshinder - ett pilotprojekt”.
En av Kårkulla samkommuns viktigaste uppgifter är att stå som garant för att även utsatta grupper i samhället kan få service och vård på svenska. Huvuduppgiften är att producera svenskspråkig service för utvecklingsstörda personer och deras familjer i enlighet med omsorgslagen. Kårkulla täcker hela Svenskfinland utom Åland.

Undervisning enligt individuella behov

Kårkullas utvecklingschef Mikael Granholm berättar att målsättningen med projektet är att utvärdera vuxenutbildningen som en del av en större ambition. Man vill dels kunna erbjuda personer med utvecklingsstörning/funktionshinder vuxenundervisning på svenska enligt individuella behov och dels skapa ett nätverk mellan finlandssvenska utbildningsarrangörer som är intresserade av att erbjuda vuxenundervisning på svenska för målgruppen. Under våren 2007 startas teststudiegrupper/pilotkurser i Nyland, Åboland och Österbotten inom ramen för Kårkullas verksamhet.
- Genom organiserad vuxenundervisning kan personerna stimuleras i sin utveckling så att de blir mera självständiga, bättre klarar av att utföra olika arbetsuppgifter och får en bättre uppfattning om sin livssituation.
Problemet blir extra tydligt bland finlandssvenskarna eftersom personer med utvecklingsstörning eller funktionshinder där utgör en minoritet inom en minoritet och därigenom är i en utsatt situation, säger Mikael Granholm.