Planer om voksenuddannelse på Færøerne

Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 
Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold. Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.

Derfor er de tre ministerier, som har med uddannelse, socialforvaltning og arbejdsmarkedsforhold at gøre, indgået i et bredt samarbejde for at opfylde denne målsætning. I regeringens koalitionsaftale står der, at vigtige elementer i et organiseret voksenuddannelsessystem er livslang vejledning, validering samt et bredt udbud af muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse. De tre ministre, Eyðgunn Samuelsen, Rigmor Dam og Henrik Old, som alle tilhører Socialdemokraterne, har sat sig som mål, at senere i år skal de overordnede rammer for voksenuddannelse og et muligt center for arbejdsmarkedsuddannelser forelægges landsstyret til drøftelse.

Læs mere om regerings planer