Pluk fra inspirationsdagen

 

Derfor føler de allerfleste i denne gruppe sig også i en meget udsat position og vil gøre næsten hvad som helst for at forbedre deres situation. Det kan vi bygge på. Blandt andet ved at skabe bedre, mere respektfulde voksenuddannelsesmiljøer, give mere tid samt styrke dialogen og den opsøgende del af vejledningen og ved at styrke dialogen og kontakten til hver enkelt deltager i selve undervisningen.
Professor Knud Illeris, Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Stort behov for information
- Vi opdagede, at der fortsat er et enormt stort informationsbehov. Mange af de 150 deltagere havde på forhånd næsten intet kendskab til de mange uddannelsestilbud, de kunne vælge imellem hos os. Når mange valgte IT-kurser var det blandt andet, fordi de ville være bedre til selv at søge information på internettet.
Uddannelseskonsulent Maria Birk Barnung, Aarhus tekniske Skole.

Ledere skal teste egen medicin
- Forud for et kompetenceafklaringsprojekt i en medarbejdergruppe er det en god idé at afprøve det på lederne på arbejdspladsen. Dels for at de bedre kan virke som ambassadører for projektet, dels for at de selv kan prøve den medicin, de er i færd med at ordinere deres ansatte. Derved mærker lederne også selv, hvor vigtigt det er at blive mødt med anerkendelse.
Uddannelsesleder Poul Rønnow Kjeldsen, Aarhus tekniske Skole.

Vi skal anerkende socialt engagement
- I lande som Canada og USA tæller personligt engagement i frivilligt socialt arbejde i en helt anden grad end herhjemme – også i forbindelse med jobsøgning. Vi skal ikke aflive velfærdsstaten, men blandt andet anerkende de værdier, der ligger bag medmenneskeligt engagement og de kompetencer, man tilegner sig som mentor, besøgsven eller lektiehjælper for et andet menneske. Den slags anser jeg som en vigtig form for realkompetence.
Undervisningsminister Bertel Haarder.

Links:
Dansk Folkeoplysnings Samråds tema om realkompetencer
http://dfs.dk/realkompetence/realkompetence.aspx

Undervisningsministeriets websted om realkompetencer:
www.uvm.dk/realkompetencer/

Globaliseringsrådets rapport ”Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi” som bl.a. beskæftiger sig med øget behov for livslang læring og en forstærket voksen- og efteruddannelsesindsats.
www.globalisering.dk/multimedia/55686_strat.pdf