Podcast: Fjernundervisning for fengselsbetjenter

I 2018 fikk Starfsmennt oppgaven med å gjøre om tradisjonell stedbunden opplæring for fengselsbetjenter til online eller fjernundervisning.

 

Starfsmennt er opplæringssentret for offentlige ansatte på Island med ansvar for opplæring av offentlige ansatte over hele landet. I 2018 fikk organisasjonen, oppgaven eller utfordringen med å gjøre om tradisjonell stedbunden opplæring for fengselsbetjenter til online eller fjernundervisning. De hadde behov for utdanning som var tilgjengelig fra alle deler av landet og til alle tider av døgnet, men uten å redusere kvaliteten.

Den første piloten var med fokus på en gruppe fengselsbetjenter som trengte å fullføre grunnutdannelse for å få fastansettelse. Fram til siste år ble dette vanligvis gjort gjennom stedbunden utdanning, men i løpet av dette pilotprogrammet var fokuset på å lage og presentere online-opplæring gjennom eloomi-plattformen. Her kan du høre Júlía Hrönn Guðmundsdóttir, som er prosjektleder hos Starfsmennt i samtale med Sigrún Kristín Magnúsdóttir fortelle på engelsk om erfaringer og utfordringer tilknyttet prosjektet. 

Lytt med og hør om utdanning som ikke er fanget av stedbunden utdanning. 

Podcast: Fjernundervisning for fengselsbetjenter