Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?

NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet. Det er der kommet en podcast ud af, som spørger om netop det – og om hvor det nordiske samarbejde om sprogundervisning er på vej hen.

 
De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring. Frederik Buhl Kristensen De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring.

Af Frederik Buhl Kristensen

Flygtninge skal i arbejde med det samme. Sådan har det lydt fra nordiske politikere, siden debatten om flygtninge og indvandrere for alvor tog fart i eftersommeren 2015, da antallet af asylansøgere i de nordiske lande pludselig steg dramatisk. Nogle flygtninge kommer fra høje jobs som læger eller ingeniører, mens andre kommer som ufaglærte og måske ikke engang kan skrive på deres eget modersmål. Hvordan gør sproglærere dem klar til det nordiske arbejdsmarked?

Det er temaet for NVL’s nyeste podcast, som er optaget på Alfarådets nordiske konference, der fandt sted på konferencecentret Konventum i Helsingør 4.-6. april. I podcasten spørger vi en forsker, en repræsentant for et dansk ministerium og to norske sproglærere, hvordan sprogundervisning kan bidrage til at få selv de dårligst sproglige flygtninge og indvandrere i arbejde, og hvordan man får sprogundervisningen til at spille sammen med praktikken eller arbejdet. Og så spurgte vi også om, hvad det nordiske samarbejde, som Alfarådet står for, skal bidrage med til sprogundervisningen.

Taler maks 2 minutter om dagen

Men at det er svært at give nytilkomne de samme jobkompetencer som nordiske borgere skyldes ikke kun, at de har vanskeligt ved at lære det nye sprog. Det skyldes også, at flygtninge og indvandrere stort set ikke bruger det nye sprog, når de så endelig kommer i praktik eller i job. Sådan lød det blandt andre Michael Svendsen Pedersen, lektor emeritus fra Roskilde Universitet, som holdt oplæg om sine feltstudier på norske praktiksteder.

Han fortalte blandt andre om Vojtec, der kører varer ud til supermarkeder, og som primært opremser tal på norsk, når han skal bekræfte, at han har fundet den rigtige pakke. Han fortalte om et gartneri, hvor der ikke blev talt meget under arbejdet, og hvor praktikanter og ansatte i frokostpausen som regel satte sig sammen med kolleger med samme modersmål. Og da Michael Svendsen Pedersen kom ud i et økken på et plejehjem og spurgte en kvindelig praktikant, om han måtte sætte en mikrofon på hende, så han kunne høre, hvordan hun kommunikerede i løbet af arbejdsdagen, svarede hun bare undrende: “Jamen, jeg har jo sagt godmorgen.”

Det giver store udfordringer til sproglærerne, fordi sprog ikke kun læres i undervisningslokalet, men ligeså meget ude i arbejdslivet – de to steder er tilsammen ét stort læringsrum, viste Svendsen Pedersen på en stor cirkel på storskærmen. Ligesådan lød budskabet fra lektor Qarin Franker fra Göteborg Universitet, der blandt andet kunne fortælle, at mange flygtninge og indvandrere maksimalt taler 2 minutter om dagen, når de er på arbejde. Hun præsenterede, hvordan man med den såkaldte ressourcemodel kan lære selv de dårligst sproglige kursister ikke blot at forstå det nye sprog, men også at bruge det aktivt og kritisk.

NVL’s podcast fra Alfaseminaret i Helsingør kan findes her på siden. I podcasten har vi inviteret fire gæster ind i Atriumsalen på Konventum for at diskutere og få eksempler på, hvordan man får sprogundervisningen i undervisningslokalet til at spille bedre sammen med sprogpraktiseringen ude på arbejdsmarkedet – og hvor det nordiske sprogsamarbejde er på vej hen. De fire gæster er lektor Qarin Franker fra Göteborg Universitet, Peter Villads Vedel fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration i det danske integrations- og udenrigsministerium samt de to sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring i Norge.

NVL podcast

Mer från Alfakonferensen 2017