Podcast: Lærekraftig utvikling

En podcast om utredningen "Lærekraftig utvikling" og behovet for kompetanse og etterutdanning.

 

Behovet for ny og annerledes kompetanse i arbeidslivet øker så å si for hvert år. Staten må sette inn tiltak for å få folk til å styrke sin kompetanse, mener et norsk, offentlig utvalg som har levert en utredning om etterutdanning. De har lagt fram 24 ulike forslag.

I denne podcasten forteller utvalgsleder Simen Markussen om noeniel av forslagene, i intervju med Torhild Slåtto.

Utredningen er å finne her

Hør interview med Simen Markussen