Podcast: Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse

Hva skal voksenlærerne kunne? Hvilke kompetanser er helt avgjørende for at de skal oppnå suksess i utdanningen?

 
 Podcast: Intervju med Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse og kunnskap Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason

Begrepet voksenlærer må forstås bredt fordi voksnes læring og kompetanseutvikling foregår i forskjellige fora hver dag. Ikke bare i utdanningsinstitusjoner, men også i interesse- og fagorganisasjoner, på private og offentlige arbeidsplasser, samt overalt i sivilsamfunnet. Etter- og videreutdanning for voksne er viktigere enn noensinne for å følge med de raske og kontinuerlige forandringene som kjennetegner dagens samfunn. Arbeidskraften skal oppdateres med ny og annerledes kompetanse i den samme raske takten.

For å møte pressende behov for kompetanseutvikling i enkle og tydelige trinn, gjennomførte Arbeidslivets opplæringssenter og Islands universitet et felles prosjekt med det formål å kartlegge de ferdighetene som voksenlærere må ha, utvikle metode for å vurdere/validere deres kunnskap og kompetanse og stake ut veien til økt kompetanse på feltet. Lilja Rós Óskarsdóttir er ekspert hos Arbeidslivets opplæringssenter og Hróbjartur Árnason er lektor ved institutt for utdanning ved Islands universitet.

Lyt til podcast-interview med Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason her.