Pohjois-Atlantin alueen yliopistoyhteistyö toteutuu

 

Pohjois-Atlantin alueen ajatushautomon suositus yliopistoyhteistyöstä siis toteutuu. Färsaarten yliopisto, Grönlannin yliopisto, Islannin yliopisto, Akureyrin yliopisto ja Bodøssa toimiva yliopisto Universitetet i Nordland ovat saaneet Pohjoismaiden ministerineuvostolta tukea maisteriohjelman käynnistämiseen. Yliopistojen kuvauksen mukaan kyseessä on monitieteinen NORA-alueen kestävän johtamisen ja kehityksen koulutusohjelma. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään arktisen alueen ja NORA-alueen monimutkaisia tulevaisuuden haasteita ja toimimaan niiden mukaisesti. Koulutusohjelmassa aluetta ja sen kestävää kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena yhteiskuntatieteiden, lakitieteen, taloustieteen ja ympäristön näkökulmista. Koulutusohjelman toivotaan houkuttelevan opiskelijoita sekä Pohjoismaista että niiden ulkopuolelta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): HTML