Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

 
Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma on jaettu neljään aihekokonaisuuteen: kilpailukyky, ilmasto, luovuus ja koordinointi. Kunkin aihepiirin alle on koottu yleisen tason tavoitteita ja toimenpiteitä. Ruotsin puheenjohtajakaudella jatketaan myös edellisten puheenjohtajamaiden käynnistämiä prosesseja. Niihin kuuluvat esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyörakenteen uudistus- ja nykyaikaistamisprosessi etenkin Pohjoismaiden ministerineuvoston laitosten ja muiden elinten osalta. Myös tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaan jatkuu.
www.regeringen.se/sb/d/9708/a/95230