Pohjoismainen konferenssi motivaatiosta

 

Konferenssi tarjoaa mahdollisuuksia kuunnella alan asiantuntijoita ja keskustella pohjoismaisten kollegojen kanssa mm. seuraavista aiheista:
• kuinka luodaan motivoivia ja innostavia oppimisympäristöjä?
• miten tavoitetaan koulutukseen vähän osallistuvia?
• kuinka varmistetaan osallistumisen jatkuvuus?
Konferenssin järjestävät Pohjoismaiden ministerineuvosto ja NVL.

Lisätietoja: NVL:n Kalenteri-sivu