Pohjoismainen ohjauskonferenssi

 

Pohjoismaisessa ohjauskonferenssissa käsitellään ohjaajien osaamista kulttuurisen monimuotoisuuden ja ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin käyttäjien osallistuminen ohjausprosessiin ja se, miten heidän tarpeitaan voidaan ottaa huomioon.
Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin aikuisten ohjauksen saralta, vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegogjen kanssa ja keskustella keskeisistä aikuisten ohjauksen ja ohjaajien täydennyskoulutuksen haasteista.

Ilmoittautumiskaavake: HTML

Lisätietoja: HTML