Pohjoismainen opintopiiri johtajuudesta ja osallistamisesta

Opintopiirin tarkoituksena on edistää täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä johtotehtävissä toimiville

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

NVL on perustanut uuden johtotehtävissä toimiville suunnatun opintopiirin, jonka teemana on osallistaminen ja johtajuus. Opintopiiri on jatkoa NVL:n pohjoismaiselle pilottihankkeelle, jossa käsiteltiin uudistavan (transformatiivisen) oppimisen opintopiirejä jatkuvan ja käytännönläheisen osaamisen kehittämisen mallina.

Opintopiirin avulla NVL pystyy myös toteuttamaan useita niistä suosituksista, joita esitettiin pohjoismaisessa integraatioon ja aikuisten oppimiseen liittyvässä hankeraportissa ”Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv” (2017).  

Opintopiirin tarkoituksena on edistää täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä johtotehtävissä toimiville, joiden työnkuvaan osallistaminen aihepiirinä kuuluu olennaisesti.

Fasilitoidun kokemusten jakamisen, reflektion ja omien kokemusten analysoinnin avulla osallistujat saavat inspiraatiota ja tietoa, joka avaa heille uusia näkökulmia ja auttaa ymmärtämään uudella tavalla oman työn päivittäisiä haasteita. Piirissä testataan uusia toimintatapoja, ja niistä voi muodostua työkäytänteitä, jotka vahvistavat ja ammattimaistavat osallistamistyön johtamista.

Opintopiirin työskentely perustuu kokemus- ja dialogipohjaisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen pohjoismaisiin perinteisiin. Tiedon ja kokemuksen jakamisella pohjoismaiden välillä on piirissä suuri merkitys.   

Kohderyhmänä ovat kunta- ja aluehallinnon ja oppilaitosten johtotehtävissä työskentelevät, joiden työtehtävät liittyvät osallistamiseen. 

Osallistujat: 

Siv Ekström, Medis; Ahvenanmaa
Päivi Rosnell, Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, Suomi
Anne Rasmussen, Nordsjællands sprogcenter, Tanska
Charlotte Ozimek, VUC Nordjylland, Tanska
Gisli Hvandal, Islannin yliopisto, Islanti
Goce Dabeski, Eskilstunan kunta, Ruotsi
Kerstin Johansson, Flenin kunta, Sverige 
Lilian Ivars, K5, Suomi
Per Erik Tilset Larsen, Oplæringsförbund Trondheim, Norja
Tommy Bergersen, NAV, Norja

Fasilitoijat:

Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola, Ruotsi
Maria Marquard, NVL, Tanska