Pohjoismainen työssäoppimishanke käynnissä

Suuri pohjoismainen työssäoppimishanke on nyt täydessä vauhdissa. Hanke on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaa kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin Lillestrømissä 11. - 12. maaliskuuta.

 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikoulutusta Pohjoismaissa, ja erityisen kiinnostuksen kohteena on työssäoppimisen järjestetäminen ja toteuttaminen. Tapaamisissa keskustellaan erilaisista malleista ja kokeiluista ja vaihdetaan kokemuksia, jolloin jokainen maa saa palautetta ja kommentteja kohtaamistaan haasteista. Laadunvarmistus, rekrytointi, ohjaus, koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy, oppilaitosten ja työelämän välinen  yhteistyö ja aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet kuuluvat hankkeen keskeisiin teemoihin. NVL osallistuu hankkeeseen osana norjalaista hankeryhmää, ja verkoston päätavoitteena hankkeessa on varmistaa aikuisnäkökulman näkyvyys hankkeessa. Seuraava tapaaminen järjestetään Torshavnissa toukokuussa, ja hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. 

Lisätietoja Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Ruotsin kouluviraston sivuilla (ruotsiksi).