Pohjoismaisia opettajankoulutuksia vertaillaan ensi kertaa uudessa raportissa

 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on juuri julkistanut tutkimuksen, jossa vertaillaan pohjoismaisia opettajankoulutuksia. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, ja siihen sisältyvät kaikki Pohjoismaat. Raportin ovat tehneet Danmarks Evalueringsinstitut ja Århusin yliopistoon kuuluva Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Raportin mukaan tässä tutkimuksessa ilmenneiden erojen syiden selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa tutkimusta, jotta pohjoismaista opettajankoulutusta voitaisiin kehittää.
Linkki tanskankieliseen raporttiin