Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikissa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on "Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen".

 

Konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin ministerineuvoston käymää keskustelua kestävästä pohjoismaisesta hyvinvoinnista ja levittää sitä aikuisten oppimisen kansallisille foorumeille ja tahoille. Pohjoismainen hyvinvointi muodostaa pohjan innovaatioille, kilpailukyvylle ja tuottavuudelle, ja sen kestävä kehitys edellyttää laajaa sitoutumista kaikilta toimijoilta: niin julkisilta, yksityisiltä kuin vapaaehtoissektorin koulutustoimijoilta. Työelämän ja koulutusjärjestelmien on panostettava osaamisen kehittämisen puolesta tehtävään sillanrakennukseen. Konferenssi on suunnattu aikuisten oppimisen toimijoille. Kohderyhmänä ovat kansallisen tason ja kunta- sekä aluetason  toimijat, pohjoismaiset organisaatiot ja verkostot, kansalliset kattojärjestöt, työmarkkina- ja työelämäjärjestöt, koulutuspolitiikan päättäjät, Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto sekä aikuisten oppimisen kenttä ja työelämätahot kokonaisuudessaan. 

Konferenssin rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Konferenssiohjelma ateriat mukaan lukien on osallistujille ilmainen. Osallistujat maksavat itse majoituksen ja matkat.
 
Lue lisää aiheesta osoitteesta www.nordvux.net