Pohjoismaista yhteistyötä oppimisen tutkimuksessa

 
Pohjoismainen tutkimusrahoittaja Nordforsk on nimennyt Oppimistutkimuskeskuksen osaksi huippututkimuksen verkostoa, johon kuuluu yksikköjä myös Göteborgin yliopistosta, Oslon yliopistosta ja Tallinnan yliopistosta. Ensi vuoden alusta käynnistyvän hankkeen nimi on NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Tavoitteena on vahvistaa mukana olevien yksiköiden tutkimusta ja tieteellistä jatkokoulutusta, joka keskittyy erityisesti teknologian ja tiedonvälityksen kehityksen synnyttämiin oppimisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Nordforskin myöntämän rahoituksen määrä tullee olemaan yli miljoona Norjan kruunua.
www.otuk.utu.fi