Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella

Suomi toimii vuonna 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Helsingissä järjestettiin 26.5. pohjoismainen asiantuntijaseminaari perustaidoista.

 
Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella Johanni Larjanko

Joukko asiantuntijoita eri puolilta Pohjolaa kokoontui Helsingissä seminaariin, jonka Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti pohjoismaisen yhteistyön Suomen puheenjohtajuuden puitteissa. Seminaarin aiheena oli ”perustaidot koulutusjärjestelmissä ja työpaikalla”. Yksi tärkeimmistä esille tulleista kysymyksistä oli se, tarvitaanko uusi, tähän aiheeseen liittyvä NVL-verkosto. Ruotsin NVL-koordinaattori esitteli raporttiluonnoksen, jonka on laatinut sellaisen verkoston tarvetta pohtinut työryhmä.  

Alustava varovainen päätelmä on, että verkostolle on tarvetta. Ollakseen tarkoituksenmukainen verkosto tarvitsee selkeän mandaatin, ja sen tulee tarkastella opettajien täydennyskoulutusta, tehdä lähteistä yhteistyötä jo olemassa olevien NVL-verkostojen kanssa sekä työskennellä toimintapoliittisella tasolla, totesi työryhmään kuuluva Graciela Sbertoli.  Gracielan mukaan verkoston on alusta lähtien päästävä yksimielisyyteen kaikkia yhteisesti kiinnostavista teemoista. Suurena haasteena on, että ryhmän tulee pystyä sekä työskentelemään toimintapoliittisella tasolla että toimimaan resurssipoolina. Nämä molemmat – sinänsä toisilleen vastakkaiset – tehtävät ovat yhtä tarpeellisia.