Pohjoismaisten yhteistyöministerien vuoden 2012 ensimmäinen tapaaminen Oslossa

 

Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehittäminen edelleen oli yksi Norjan yhteistyöministeri Rigmor Aasrudin esittelemän puheenjohtajuusohjelman pääkohdista.
Grönlantia edustava yhteistyöministeri painotti, että koulutuksen priorisointi pohjoismaisessa yhteistyössä ja yksittäisissä Pohjoismaissa on ratkaisevan tärkeää, jotta yhteiskuntamme pystyvät varautumaan tuleviin haasteisiin1.
Ministeri totesi, että ”Grönlannilla on edessään suuri haaste: taata kaikille grönlantilaisille koulutus, jotta he voivat elättää itsensä ja osallistua yhteisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tässä tehtävässä yhteistyö ja Pohjoismaiden välinen ajatustenvaihto on hyvin tärkeää.”
”Priorisoidut hankkeet ovat tärkeitä pohjoismaisen yhteistyön dynamiikan säilyttämiseksi. Tällä tavoin yhteistyöministerit voivat ottaa esiin ajankohtaisia asioita ja ryhtyä heti hoitamaan niitä. Näin pohjoismainen yhteistyö voi löytää uusia suuntia”, Palle Christiansen totesi lopuksi.
Seuraavassa tapaamisessa aloitetaan pohjoismaisen yhteistyön tulevien vuosien painopisteiden pohtiminen. Pohdintojen tulokset on tarkoitus esittää Pohjoismaiden neuvoston istunnossa lokakuun lopussa.

1 ”Samarbejdsministre til offentlig møde”, nyheder fra Departementet for Uddannelse og Forskning, 27. februar 2012.

Linkki Grönlannin itsehallinnon koulutus- ja tutkimusministeriön sivuille: HTML