Pohjola kohtaa EU:n

Synergiaa, tulevaisuuden osaamista ja tulevia panostuksia.

 

1. maaliskuuta järjestetään jälleen tapaaminen, jossa kohtaavat EU:n aikuiskoulutusohjelman kansallisen tason järjestäjiksi valitut instituutiot, Pohjoismaiden ministerineuvosto, NVL:n koordinaattorit ja NVL:n isäntäorganisaatiot. Näissä säännöllisesti järjestetyissä verkostotapaamisissa pyritään löytämään eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman ja pohjoismaisten aikuiskoulutusprioriteettien välisiä synergioita.  Käsiteltävien aiheiden listalla on myös Pohjoismaiden työjärjestys tulevaisuuden osaamisen ja EU:n osaamisohjelman osalta. Lisäksi tapaamisessa keskustellaan aikuisten oppimisen tulevista panostuksista Pohjoismaissa ja EU:ssa.