Policy brief: osaamisen validoinnin laatu Pohjoismaissa

Osaamisen validoinnin laatu on tärkeää validointijärjestelmien ja -menetelmien onnistumiselle.

 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden (osaamisen validoinnin laatu Pohjoismaissa)

Tämä policy brief on aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) laatima. Sen tarkoituksena on esitellä osaamisen validoinnin alalla saatuja tuloksia sekä osoittaa tulevia toimia, joilla tuetaan Pohjoismaiden tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyviä pyrkimyksiä ja vahvistetaan pohjoismaista taloutta.

Jatkotavoitteita ja suosituksia validoinnin järjestäjille ja päättäjille

•  Jatketaan laatuasioista tiedottamista sekä Pohjoismaissa että Euroopassa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa, kuten 4th VPL Biennale -konferenssissa, vuoden 2022 Validation Festivalissa ja pohjoismaisissa tilaisuuksissa.

•  Tuetaan työelämässä, formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella, hankitun osaamisen systemaattista validointia.

•  Innostetaan eri toimijoita keskusteluun ja yhteistyöhön, jonka tavoitteena on varmistaa osaamisen validoinnin laatu ja tuoda näkyviin työntekijöiden piilevää osaamista (ml. micro-credentials eli pienet osaamiskokonaisuudet).

•  Edistetään osaamisen validoinnin pohjoismaista laatukompassia sekä validoinnin laadun priorisointia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrittäessä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelman toteuttamisessa.

•  Tuetaan osaamisen validoinnin ohjausta laatimalla yhteiset pohjoismaiset suositukset.

•  Vahvistetaan yhteyttä kansallisten laatuohjelmien, non-formaalin ja epämuodollisen oppimisen sekä osaamisen validoinnin välillä läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi.

•  Lisätään osaamisen validoinnin laatuun liittyvää kansainvälistä yhteistyötä (EPALE, Unescon elinikäisen oppimisen instituutti, VPL Biennale, Validation Festival jne.)

Lue policy brief osaamisen validoinnin laadusta (tanskaksi) täältä. (pdf)