Politiken för det civila samhället – ur det civila samhällets perspektiv

 

I rapporten redovisas de uppfattningar om den statliga politiken som ett urval av det civila samhällets organisationer framfört i enkätsvar, intervjuer och under den konferens för det civila samhället som Folkbildningsrådet arrangerade i december 2010 under namnet Forum Civila Samhället. I ett särskilt kapitel sammanfattas behov och förslag till förbättringar och förändringar.

Läs mer på Folkbildning.se (pdf)