Politisk fokus på unge uden uddannelse og job

Regeringen nedsatte i januar en ”Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse” som har til opgave at komme med anbefalinger til en bedre og mere direkte vej gennem uddannelsessystemet med det formål at reducere frafald og fravalg af ungdomsuddannelse og uddannelse.

 

Baggrunden er, at danske 70.000 unge i alderen mellem 15 -29 hverken har job eller uddannelse, er i gang med uddannelse eller er på førtidspension. Restgruppen er karakteriseret ved bl.a., at der er en overvægt af drenge, at mange ikke har mindst 2 i dansk og matematik fra grundskolen, og en ganske stor del er børn af ufaglærte forældre.  Restgruppen fordeler sig ulige i landet. Andelsmæssigt er der flest fra restgruppen i yderområder og forstæder til København, mens der antalsmæssigt er flest i København.