Populær utdanning

Det var stor interesse og mange søkere til det nordiske tilbudet; Utdanning for bærekraftig utvikling.