Populært med basiskompetanse

 

– Vi ser en økning i søknader fra fjorårets program og det er gledelig. Det er også viktig å bemerke at alle disse i hovedsak var nye søkere, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.
 Pengene til BKA-programmet ble bevilget over statsbudsjettet i 2006. Kunnskapsminister Øyistein Djupedal mener programmet har en stor sammfunnsverdi.
– Programmet har stor verdi både for enkeltmennesker og for bedriftene som er med, sier Djupedal. Han viser til at arbeidslivet preges av rask teknologisk utvikling og omstilling, og at dette krever mer av den enkelte arbeidstaker.
 – Det å kunne lære og ta i bruk ny kunnskap blir stadig viktigere. For bedriftene er tilstrekkelig basiskompetanse i tillegg viktig for å få til omstillinger og lykkes med innføring av ny teknologi. Mangel på grunnleggende ferdigheter kan være et hinder for innovasjon og utvikling, sier Djupedal.

Alle fylker får

Virksomheter i alle fylkene har fått midler. Flest tildelinger er det i Hordaland (9) og Oppland (7) tett fulgt av Oslo, Telemark og Østfold, som alle har fått seks tildelinger.
 Majoriteten av de som har fått støtte skal i gang med opplæring i alle de grunnleggende ferdighetene, deretter kommer opplæring som kombinerer lese- og skriveopplæring med datakurs.
 Støttebeløpene er på alt mellom kr 15 000 til kr 900 000 og søkerne varierer fra enkeltmannsforetak til større bransjenettverk med flere hundre kursdeltakere.

Ivrige kommuner

Flest tildelinger gitt til virksomheter i kommunal sektor (19) og i næringsmiddelbransjen (10). Deretter følger industribransjen (9) og pleie- og omsorgssektoren (9).

Kontaktpersoner

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth(ät)vox.no
Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus(ät)vox.no
Stikkord: Basiskompetanse