Porten till Norden

Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 

Portalen har tillkommit som en följd av CIMO:s (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete) utredning om det nordiska samarbetets betydelse för utbildningssektorn i Finland. Enligt utredningen finns det ett brett och djupt nordiskt samarbete på alla nivåer inom utbildningsområdet. Samtidigt finns det ett behov av samlad information om alla de möjligheter till samarbete som erbjuds.

Läs mera: www.edu.fi/portentillnorden