Positiv effekt med voksen- og efteruddannelse

 

”AKF- Anvendt kommunal forskning” har i regi af NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling udgivet resultaterne af en omfattende registerbaseret analyse af effekter af offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse.
I rapporten "Effektanalyse af voksenuddannelse - Analyse af individeffekter samt cost-benefit-analyse" beskrives bl.a. at ”AMU- arbejdsmarkedsuddannelser” giver større jobsikkerhed og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og at voksenuddannelse på videregående niveauer giver de største lønstigninger specielt for kvinder. Deltagelse i almen voksenuddannelse og enkeltfag på HF niveau, viser ikke samme positive effekter ift. økonomiske gevinster og jobsikkerhed, men ser derimod ud til at have en positiv effekt ift. at fortsætte i uddannelse.

Rapporten kan hentes HER (pdf)