Positiv udvikling følges op

 

På et møde om voksen- og efteruddannelse mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter d. 29. september, var der enighed om, at trepartssamarbejdet på voksen- og efteruddannelsesområdet har været vellykket. Rammerne for voksen- og efteruddannelse er blevet forbedret og udbuddet styrket.
Dette følges op i det nye folketingsår, hvor undervisningsminister Bertel Haarder præsenterer en række forslag, der skal forbedre, forenkle og styrke uddannelsesområdet. Forslagene omfatter bl.a. for de unge justeringer af gymnasiereform og SU-forbedringer, generelt en afbureaukratisering der åbner for større lokal frihed og fleksibilitet samt en opfølgning på regeringens udspil om en styrket indsats for de 15-17-årige unge.
Der fremsættes forslag om etablering af 8-14 VEU-centre, hvor både AMU og VUC medvirker. Centrene skal  skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats i det geografiske område, som centret dækker.

Læs mere om den positive vurdering

Læs mere om de nye forslag