Positive økonomiske effekter af forskningssamarbejde mellem erhvervsliv og offentlige videninstitutioner

 

I publikationen gennemgås analysens formål og grundlag og resultater. Der er i slutningen en oversigt over internationale studier om effekt af vidensamspil.
Analysen er udarbejdet af forsknings og Innovationsstyrelsen i samarbejde med Damvad og forskere fra Copenhagen Business School.

Læs analysen på Fi.dk