Positive langtidseffekter av basiskompetansekurs

 

En ny rapport viser gode langtidsresultater for ansatte i Posten som har deltatt på kurs i grunnleggende ferdigheter. Deltakerne på kurs i program for basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) vurderer seg som bedre i alle grunnleggende ferdigheter, også ett år etter at kurset er avsluttet.

Deltakerne bruker også grunnleggende ferdigheter mer etter å ha gått på kurs. De skriver flere e-poster og bruker mer tid på å lese nettaviser og Internett. Tidsbruken øker ved kursslutt og fortsetter å øke ett år etter. Deltakerne uttrykker også økt trygghet når det gjelder databruk, og har gjennomgående høyere selvtillit, i følge rapporten.

Les hele saken hos Vox her 

Eller last ned rapporten her