Posten skal fram - med basiskompetanse!

 

Rapporten viser at deltakerne vurderer seg selv som bedre i regning, data, lesing og skriving etter endt kurs. De oppgir at de leser, skriver og bruker data mer enn de gjorde før kurset. De minoritetsspråklige deltakerne opplever et gjennomsnittlig større læringsutbytte av kursene enn de norskspråklige. Dette kommer spesielt tydelig fram i vurdering av egne ferdigheter i lesing og data. I tillegg gårder fram at både minoritetsspråklige og norskspråklige har fått bedre selvtillit gjennom kurset. Dette gir seg utslag i at kursdeltakerne føler seg dyktigere i jobben, og er mer motivert for å søke andre jobber i selskapet.

Les mer og last ned rapporten hos Vox HER.