Preliminär statsbidragsfördelning till folkhögskolorna för 2009 är klar

 
En allmän förstärkning av folkhögskolornas statsbidrag kan noteras då deltagarveckorna fått ett högre värde från 1 410 kr till 1 435 kr.  Göteborgs folkhögskola och Sjöviks folkhögskola får vardera 840 000 kr mer 2009 för den fortsatta försöksverksamheten med folkhögskolekurser med romska respektive muslimska organisationer.
Satsningen på kvalitetsarbetet fortsätter genom att varje folkhögskola får 100 000 kr.
www.folkbildning.se