Problem med nya yrkesskolan, rapporterar Helsingin Sanomat

Lärare vågar inte släppa ut nya yrkesskolestuderande i praktik, eftersom de anses direkt olämpliga.

 
Helsingin Sanomat tar upp ett känsligt problem i en artikel som kommer att väcka mycket Helsingin Sanomat tar upp ett känsligt problem i en artikel som kommer att väcka mycket

I en stort uppslagen artikel i söndagens Helsingin Sanomat intervjuas 12 lärare inom yrkesutbildningen. Deras berättelser är hårresande. Sedan 1 januari 2018 har Finland en ny yrkesskola.

Lämplighetsproven är avskaffade och skolorna är förbundna att ta emot i stort sett vem som helst.

Menade väl, men slår fel

En del av kritiken handlar om att många är direkt olämpliga för det arbete de utbildas till.

Lärarna vill inte ens släppa ut dem på praktik, då de är rädda för konsekvenserna.

Det handlar i detta fall främst om vård- och väktaryrken. Bilden som lärarna målar upp är dyster och alarmerande. Den antyder att beslutsfattarna inte alltid förstått konsekvenserna av sin egna beslut.

Artikeln tar fasta på missförhållandena, och bemöts naturligtvis av både skolor och tjänstemän med exempel på motsatsen, hur det nya systemet har hjälpt många. 

Källa: Helsingin Sanomat