Program - Nordiske broer for livslang læring

 

 

Nordiske broer for livslang læring

Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.

10. – 11. juni, Reykjavik 2014

Program

Dag 1: 10. juni

Alternativ program på formiddagen, studiebesøk til:

Arbeidslivets opplæringssenter Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, direktør

IÐAN yrkesopplæringssenter Hildur Elín Vignir, direktør

Mimir-simenntun, livslang læringssenter Hulda Ólafsdóttir direktør

Islands Universitet, institutt for utdanning; Hróbjartur Árnason, leder 

 

Konferanse:

12:30 - 13:15     

Åpning: Musikk Sigríður Thorlacius med musikere
   Illugi Gunnarsson Islands utdanningsminister
   Nordisk Ministerråd

  Stefán Stefánsson, Konferanseleder program og praktisk informasjon                      

1. Key-note sesjon

13:15 – 14:00 Dagfinn Høybråten general sekretær Nordisk ministerråd, norsk politiker og forhenværende helseminister, arbeids- og sosialminister
14:00 - 14:45   
 
Kristín Vala Ragnarsdóttir, professor bærekraft vitenskap ved Islands universitet.
14:45 
 
Interaktiv diskusjon med deltakere/web/og mellom de to key-note foreleserne
Kaffepause
15:15 – 17:15 Auður Rán Þorgeirsdóttir og Guðrún Bachmann, prosjektledere for utvikling og innføring av Biophilia metoden: introduksjon med etterfølgende workshops
 

 

17:20- 18:15
Speed dating eller Besøk til noen nye spennende kaféer og barer i Reykjavik, icebreaker før middagen.
 
18:20 og 19:15 Busstransfer fra Harpa til middag på Grand Hotel

19:30                                                     
Middag på Grand Hotel

 

Dag 2, 11. juni

 09:00 – 10:00                 
 

Åpning, chair, Jón Torfi Jónasson, Islands Universitet

Geof Mulgan, Chief Executive, Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) an innovation charity with a mission to help people and organization’s bring great ideas to live.              

 10:00               

 

Kaffe og til workshops

 10:30 – 12:30        

Broer - Workshops

                                                                                                         

Mål: Workshopene skal se nærmere på analyser, diskutere hvordan voksnes læring kan bidra til at Norden fortsetter sin utvikling som holdbare velferdssamfunn og se på hvordan man kan utvikle nytt/mer samarbeid mellom ulike aktører, sektorer innenfor livslang læring. Hver workshop innledes med presentasjon og illustreres med cases fra praksis. 1 til 2 workshop planlegges for hvert tema.

 1.  Praksis – teori

 

          

 

Forskningssamarbeid skjer i voksende grad over landegrensene og det finnes potensiale i Norden for å forbedre bruk og implementering av nordiske analyser og forskningsprosjekter i alle sektorer innenfor voksnes læring (Fifth Nordic Research Conference in Adult Education in Reykjavik 2013). Det er tradisjon for gode personlige og organisatoriske kontakter mellom nordiske forskere og forskningsmiljøer. Workshopene skal finne frem til relevante metoder for formidling og omsetting av forskningsresultater til praksis og omvendt.

Sesjon 1 A - Moderator: Ellen Stavlund, VOFO i Norge. Innledere: Tove Holm, Yrkeshögskolan Novia i Sverige og Kirsten Paabye, stiftelsen Idébanken i Norge.

Sesjon 1 B - Moderator: Hróbjartur Árnason, Islands Universitet. Innledere: Xeni Kristine Dimakos, Vox i Norge, Annika Turunen, Åbo Akademi i Finland, Ingrid Wilhelmsen, Folkeuniversitetet i Norge og Cecilie Borgen, Bakers i Norge.

 2.  Utdanning 
– arbeidsliv   

 

 

 

 

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdanningssystemer, arbeids- og samfunnsliv. Mer effektive samarbeidsformer mellom arbeidsliv og voksnes læring etterlyses, for å fremme individuell mobilitet og bedre stilling i arbeidslivet. Det er et behov for nye samarbeidsformer som forsterker gjensidig nytte, for eksempel:
   - at voksnes læring skal levere kompetanseutvikling som er relevant for arbeidslivet
   - at de kompetanser som er utviklet på arbeidsplassen blir vurdert innenfor utdanningssystemet
   - at det finnes kanaler og metoder for systematisk høring om aktuelle læringsbehov i samfunnet og arbeidsliv.

Sesjon 2 A - Moderator: Ingegerd Green, Skärteknikcentrum i Sverige. Innledere: Bjarne Whalgren, NCK, Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Århus Universitet, Ingegerd Green og Michael Andersen, Danmarks Evalueringsinstitut.

Sesjon 2 B - Moderator: Asta Modig, NVLs koordinator/Skolverket i Sverige. Innledere: Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige og Iðunn Kjartansdóttir, IÐAN yrkesopplæringssenter på Island.

 3.  Utdanning –
kultur – natur

 

Det islandske prosjektet Biophilia er ett eksempel på innovative samarbeidsformer mellom forskjellige områder i samfunnet, som for eksempel utdanningssystemet, kulturinstitusjoner, naturvitenskaplige forskningsinstitusjoner og foreninger på grasrotnivå. Workshopene skal være en plattform for utveksling av liknende tverrsektoriale erfaringer innenfor voksnes læring. 

Sesjon 3 A -  Moderator: Hilde Søraas Grønhovd, NVL koordinator/VOFO i Norge. Innledere: Helga Rut Guðmundsdóttir, Islands Universitet, Guðrún Jónsdóttir Bachman, Islands Universitet.

Sesjon 3 B -  Moderator: Hans Mikkelsen, International Business Academy i Danmark. Innledere: Shahamak Rezaei, Roskilde Universitet i Danmark, Gestur Hovgard, Færøyenes Universitet og Guðjón Þorkelsson, Matís, matforskning, på Island.

 

 4.  Policy og praksis

 

Liten maktdistanse og likhet karakteriserer de Nordiske samfunnene og organisasjoner. For å opprettholde velferden er det nyttig å bruke organisasjoners og utdanningstilbyders erfaringer, som er en ressurs for policyutvikling innenfor området for voksnes læring. Nordiske og internasjonale eksempler som viser hvordan praksisfeltet har bidratt til utvikling av strategier og policy som forbedrer tilgangen til og kvaliteten av voksnes læring.

Sesjon 4 A - Moderator: Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter på Island. Innledere: Berny Brady, AONTAS i Irland, Guðrún Eyjólfsdóttir, Arbeidslivets hovedorganisasjon på Island og Halldór Grönvold, Landsorganisasjonen på Island. 

Sesjon 4 B - Moderator: Tormod Skjerve, Virke arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Innledere: Tormod Skjerve og Lena Engfeldt, Kunnskapsdepartementet i Norge.

 

 12:30 – 13:30 

Lunsj

 13:30

Kulturinnslag

 13:45 - 14:15

Kompetensbaser, arbetsmarknadsrörlighet och regional utveckling. Tre utmaningar för framtida analys, planering och omställning i nordens regioner (och ett förslag till lösning)

Martin Henning, studierektor Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
 

 14:15 – 15:00        

Viktige tanker fra konferansen, dialog med deltakere ledes av Antra Carlsen NVLs hovedkoordinator og Ingibjörg E Guðmundsdóttir direktør Arbeidslivets opplæringssenter i Island

 

  Takk og farvel