Program for basiskompetanse for arbeidslivet - BKA

 
Som nevnt i Nyhetsbrev nr. 1 for 2006, har Vox fått ansvaret for 24,5 millioner norske kroner som skal brukes til prosjekter som kan vise hvordan man kan arbeide med å styrke grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassene. En del av pengene skal også brukes til å styrke potensielle arbeidssøkeres basiskompetanse.
Store deler av pengene er nå fordelt til totalt 64 prosjekter. Det var 167 søknader. De som hadde fått støtte, ble invitert til en startkonferanse i Sandvika utenfor Oslo 14. og 15. september. Hensikten var å gi inspirasjon til starten av prosjektene og samtidig vise at det er et støtteapparat i Vox som vil følge nøye med på hva som skjer i prosjektene.
Under konferansen ble det laget en konferanseavis. Denne avisen og alle presentasjonene på konferansen kan man få tilgang til ved å klikke på lenken under.