Projekt

 

NVL: koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, och samarbete med representanter för Nordplus Voksen. Informationsarbetet innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av projektresultat. NVL:s hemsidor har information om 103 projekt för tillfället, 75 av dessa är Nordplus Voksen projekt och 5 Nordplus Nabo projekt. Projektinformationen är organiserat enligt tematiska rubriker. 

NVL keeps in touch with projects and organisations within the field of adult learning in the Nordic countries. Our task is to follow-up and spread the project results as well as cooperate with the project programme Nordplus Voksen. Currently the NVL website contains information about 103 projects, out of them 75 are within the Nordplus Voksen programme and 5 Nordplus Neighbour. The project presentations are organised thematically. 

New Nordplus Framework Programme for Nordic and Baltic cooperation in education opened in 2008. 

Mer om: projekt