Projekt

 

Projekt


NVL:s utvecklingsprojekt inom vuxenpedagogik

Rapport (pdf)

Oversigter af demokratiprojekter i regi af de nordiske samråd (pdf)

Danmark | Finland | Norge | Sverige

Nationella översikter


DANMARK

Dansk Folkeoplysnings Samråd har taget initiativ til en oplysningsindsats om hvilke værdier der kendetegner demokratiet i Danmark. Vi ønsker at starte en folkelig debat om hvordan vi bevarer, ny-tænker og udbreder de bedste af disse værdier i Danmark fremover. Formålet med initiativet er at få synliggjort og diskuteret både de formelle og de mere uudtalte de-mokratiske værdier i Danmark, men også at få sat gang i en folkelig debat i det danske samfund om, hvordan kulturerne kan leve sammen, om religionsfrihed, om ytringsfrihed, om ret og pligt og tolerance.
www.dfs.dk/demokrati/oplysdemokratiet.aspx

NORGE

Hvor begynner demokratiet?
En analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse.
En rapport for Voksenopplæringsforbundet fra Humanistisk Prosjektsemester/Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo, desember 2005. Veileder: Maria Zackariasson.
Analyse (pdf)

SVERIGE

Folkbildning som lokal utvecklingskraft - Slutrapport från ett utvecklingsprojekt i Sörmland 2001-2002
http://195.84.20.169/FileArchive/19694.pdf

Javisst kan vi, lokal mobilisering i utsatta bostadsområden - Slutrapport från ett utvecklingsprojekt i Malmö 2004-2005 (Folkbildningsförbundet 2006)
http://public.spirelloexpress.com/FileArchive/45068.pdf

"Vi har gjort avtryck...!" - Utvärdering av ett projekt rörande studieförbundens samarbete kring lokal mobilisering i utsatta
bostadsområden. (Folkbildningsförbundet och Linköpings universitet 2006) 
http://public.spirelloexpress.com/FileArchive/41143.pdf

Integration pågår! - Om folkbildningen som resurs i integrationsarbetet  
http://public.spirelloexpress.com/19768.htm

Lokal utveckling! - Exempel på studieförbundens insatser för lokal utveckling
http://public.spirelloexpress.com/42325.htm

Praktisk demokrati! - Exempel på studieförbundens insatser för att stärka demokratin
www.studieforbunden.se/FileArchive/44270.pdf

Tre undersökningar om e-demokrati   
http://arkiv.studieforbunden.se/e-demokrati.htm


Mer projekt

relaterade till aktivt medborgarskap:
Länk till Projekt-sidan