Projekt Frafald i voksenuddannelser

Er det et problem eller en gevinst?

 
Projekt Frafald i voksenuddannelser S.Sigbjørnsen/ Stavanger 2008 /norden.org

Nordisk netværk for formel voksenuddannelse fik i 2011 bevilliget midler fra Nordplus Voksen til at undersøge frafald blandt eleverne på voksenuddannelsesinstitutioner i Norden.

For voksne på voksenuddannelsesinstitutionerne er der mange udfordringer i det moderne globale samfund.

Mange har erhvervsarbejde og familie og andre faktorer, som kan øve indflydelse på deres muligheder for at fuldføre deres undervisning i basisfærdighederne. Det kan være både positivt og negativt, fordi det kan indebære afbrud af uddannelsesforløb, men også kan indebære brug og udvikling af realkompetencer.

Netværket har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever. I undersøgelsen er de tidligere elever blevet bedt om at svare på nogle faktuelle spørgsmål vedrørende køn; nationalitet; alder; uddannelsesbaggrund og arbejde – og spørgsmål vedrørende studieform – fuldtids eller deltids samt om de har deltaget i uddannelse på uddannelsesinstitutionen, som fjernundervisning eller flex.

http://docplayer.dk/325305-Projekt-frafald-i-voksenuddannelser-er-det-et-problem-eller-en-gevinst-projektpartners-har-varit.html

Læs rapport: PDF