Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden

 

De viktigaste frågorna i strategin är hur sysselsättningsgraden för invandrarna kan höjas och hurdan invandring det behövs i Finland 2020. Strategin skall också stöda uppbyggandet av ett tolerant, tryggt och mångfaldigt Finland och öka Finlands internationella konkurrenskraft.
"En viktig del av strategiberedningen är idémöten med intressentgrupperna och kommunikationen om processen i olika kanaler", berättar projektets ordförande Pentti Visanen. Strategin utarbetas för regeringens godkännande våren 2013.

Läs mera: www.intermin.fi/sv/utveckling/migration_2020