Promise är ett aktivt nätverk

 

Först tänker man sig nog hur studerande personer länkar upp sig mot varandra. Det kan också vara människor som drivs av en gemensam passion för något t ex DXing, fågelskådning, vindsurfing eller något avlägset lands speciella kultur. Men det kan ju också vara ett gemensamt intresse bland näringsidkare som på olika sätt finner styrka och inspiration hos varandra. Ett sådant nätverk är Promise. Det har numera formellt formen av en branschförening inom Svenska Industriföreningen. Här finns bl a e-learningföretag, IT-konsulter, spelföretag, internetkonsulter, teknikföretag etc. Intresserade mindre företag inom IT och interaktiva media kan teckna medlemskap för att få hjälp och stöd för sin fortsatta utveckling.

Rapid e-learning och Swedish E-learning Awards

Hösten 2005 samlade Promise över 200 personer för att under en dag visa och diskutera olika lösningar med hjälp av verktyg och programvara för s k Rapid e-learning. Det var ett snabbt och engagerande evenemang. Parallellt med att någon presenterade sin speciella lösning på ett personalutbildningsbehov t ex hemtjänsten eller ett vaktvaktbolag skickade publiken in frågor via datorer som placerats ut på borden runt om i den stora konferenssalen. På det sättet fångade moderatorn upp synpunkter och frågor precis när de uppkom och hela evenemanget blev mycket interaktivt. Det var också intressant att höra processen redovisas ur kunden/brukarens perspektiv.
Man samarbetar med Föreningen Frukostklubben – bildad för att utbyta erfarenheter inom kompetensförsörjning och utbildning. Tillsammans anordnade de i våras den fjärde Leverantörsdagen där Swedish E-learning Awards utdelades i olika kategorier som t ex årets e-learningproduktion, årets mest lönsamma e-learningprojekt och bästa svenska, tekniska innovation inom e-learning.

Promisedagen hösten 2007 handlade om framgångssagor

Den 6 september genomfördes återigen en Promisedag. Den gick av stapeln i IT-sveriges Mekka – Kista strax norr om Stockholm och närmare bestämt på Kista Science Tower. Programmet var späckat och upplägget intresseväckande. 225 företag hade samlats. Nu prövade man att låta kunderna/brukarna berätta om hur de kopplat in företaget för att få till stånd sin e-learninglösning. Det kunde röra sig om e-utbildning för jämställdhet, hur man utbildar de många nya som varje år börjar arbeta på nummerbyrån till vänlig och effektiv rådgivning, e-learning för produktlanseringar och företagets värdegrund.
Bland företagen märktes både stora och små. Allt från Swedbank, Volvo, Astra Zeneca till riktiga småföretag.

Särskilt spännande

Mikael Svelch, handläggare och jurist på Promise betonar att man aldrig samlat så många företag och organisationer. Det var stor vidd gällande de verksamhetsområden de representerade – stora statliga organisationer blandade sig med småföretag och de behov de ville tillgodose varierade från stora processtödslösningar till jordnära verktyg för produktlanseringar. Det var också särskilt spännande att medlemmarna och besökarna nu blivit mycket tydligt globalt intresserade. IKT gör jorden platt!

Länkar:
Promise: www.promise.se
Frukostklubben: www.frukostklubben.nu