Psykologhjælp til unge i gymnasieskolerne på Færøerne

 

I skoleåret 2015/2016 har Undervisnings- og kulturministeriet for første gang etableret en psykologtjeneste til elever i gymnasieskolerne på Færøerne. Dette er en forsøgsordning, som i første omgang omfatter to halvtidsstillinger i et skoleår.

Målet er, at alle elever, som har behov for og kan få gavn af at få en samtale med en psykolog, nu kan få gratis adgang til psykologhjælp via skolens vejledningstjeneste. Erfaringer andre steder fra viser, at unge, som har trivselsproblemer, kæmper med ensomhed, har præstationsangst, manglende motivation, lider af depression og andre personlige udfordringer, kan få gavn af psykologhjælp. Dette er et område, som vejledere i gymnasieskolerne længe har prøvet at sætte fokus på, og som det nu er lykkedes at få sat gang i. Håbet er dertil, at den nyetablerede tjeneste kan være med til at forbygge frafald i ungdomsuddannelserne. Læs mere om gymnasieskolernes og Ministeriets samarbejdsinitiativ